L'IBFP

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van het Instituut. Hij bestaat uit bestuurders die verkozen worden door de gewone algemene vergadering. Hij komt zowat om de twee maanden samen om kwesties te behandelen inzake financieel en administratief beheer van het Instituut, inzake de koers die het Instituut wil varen – verjonging van de leden van de Raad, opening naar andere disciplines, toenemende samenwerking met de universitaire kringen, enz. Soms buigt hij zich ook over zeer praktische zaken.

Hij onderzoekt de kandidaturen van de leden en debatteert over thema's die tot de toepassingssfeer van het Instituut zouden kunnen horen. Het gaat om colloquia, studiedagen, congressen, de middagen van het Instituut,  enz. Hij beslist over de deelname van een of ander lid aan internationale colloquia.

Hij legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en maakt daarbij jaarlijks een beheersverslag over, naast een lijst met projecten die hij wil opzetten. Hij legt de vergadering ook de jaarrekeningen voor van het voorbije jaar en geeft een gedetailleerde begroting voor het komende jaar.

Van elke vergadering van de raad worden notulen gemaakt die worden bijgehouden op het secretariaat.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.