Het BIOF

Het Belgisch Instituut voor openbare financ´en

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Het streeft dit doel na door onder meer :

  • studiedagen te organiseren over onderwerpen inzake publieke economie in het algemeen belang (zo is er jaarlijks een studiedag gewijd aan de federale begroting en over actuele vraagstukken zoals de financiering van de sociale zekerheid, de milieubelasting, de financiën van de verschillende overheden, de toekomst van de pensioenen, enz…);
  • lunchdebatten te houden over thema’s uit de actualiteit;
  • tweejaarlijks een prijs toe te kennen als beloning voor een waardevolle studie over publieke economie;
  • vier periodieke publicaties over overheidsfinanciën;
  • een actieve deelname aan de werkzaamheden van het Internationaal Instituut voor Overheidsfinanciën;
  • op te treden als doorgeefluik bij manifestaties gehouden door andere instellingen in hetzelfde interessegebied: nationale of internationale congressen, colloquia, seminaries, publicaties, enz… .

Zo heeft het BIOF in Brussel het 46ste wereldcongres gehouden van het Internationaal Instituut voor Overheidsfinanciën.  Meer dan 320 deelnemers uit 39 verschillende landen hebben deelgenomen.

De leden van het BIOF hebben een opleiding of een loopbaan gemeen hetgeen hun competenties en interesse voor overheidsfinanciën bewijst.  Daarom genieten ze van een korting voor de activiteiten van het Instituut of van andere instellingen waarmee het samenwerkt.  Ze worden regelmatig op de hoogte gehouden van nationale en internationale manifestaties die hun belangstelling kunnen wekken.

Ieder die wil lid worden moet dit schriftelijk vragen aan het secretariaat van het Instituut en voegt bij zijn of haar aanvraag een curriculum vitae.  De kandidatuur wordt dan voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Als deze het lid aanvaardt, dient deze laatste een jaarlijkse bijdrage te betalen, die momenteel 20 Euro bedraagt.

Het secretariaat van het Instituut is gevestigd te 1000 Brussel – Koningstraat, 138/2.  Daar kan U ook terecht voor meer informatie (Tel 02/212.37.53 ; Fax 02/212.39.36 ; E-mail  adress bernard.remy@budget.fed.be).

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.