L'IBFP

Geschiedenis van het BIOF

Het BIOF, dat aangesloten is bij het  International Institute for Public Finance, werd begin 1939 opgericht door Max-Léo Gérard.

Tijdens de eerste regering-Van Zeeland (maart 1935-mei 1936) was M.-L. Gérard minister van Financiën en speelde hij een belangrijke rol in de uitvoering van het herstelplan van eerste minister Van Zeeland.

In mei 1938 werd M.-L. Gérard een tweede maal kort minister van Financiën in de eerste regering-Paul-Henri Spaak. Onder zijn impuls werd toen de Inspectie van Financiën gesticht met het oog op de ver-sterking van de interne controle op de begrotingsverrichtingen.

Van 1939 tot 1951 was M.-L. Gérard voorzitter van de Bank van Brussel.

Volgens zijn statuten heeft het BIOF, dat de juridische vorm van een VZW heeft, tot voorwerp: “de studie en het onderzoek van de Belgische of buitenlandse openbare financiën, in al hun aspecten, en, met name, in hun wisselwerking met andere wetenschappelijke terreinen”. Met dat doel organiseert het Instituut geregeld studiedagen, voordrachten, congressen, bevordert het de publicatie van individuele of collectieve werken over de openbare financiën in ruime zin én bekroont het jaarlijks met de ‘Prijs van
het Instituut’ een eindverhandeling over openbare financiën van een student van één van de Belgische universiteiten.

Het BIOF maakte zich inzonderheid verdienstelijk door de redactie van de geschiedenis van de openbare financiën van België, waarmee juist voor de Tweede Wereldoorlog een begin werd gemaakt. Tot heden ver-schenen er reeds zes delen van deze geschiedenis, waarvan het laatste betrekking heeft op de periode 1990-2000; het draagt als titel: « La fin du déficit budgétaire. Analyse de l’évolution récente des finances publiques belges - Het einde van het budgettair tekort. Analyse van de recente evolutie van de Belgische openbare financiën (1990-2000) ».

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.