Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelde op 15 april 2013 samen met Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, de Commissie Pensioen-hervorming 2020-2040 in.

Deze onafhankelijke commissie kreeg als opdracht om, op basis van het werk geleverd door de Nationale Pensioenconferentie en de inhoudelijke expertise van de commissieleden, verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels te versterken. Bij de oprichting van de Commissie werd uitdrukkelijk gesteld dat dit rapport vervolgens het voorwerp dient uit te maken van een breed maatschappelijk debat, niet in het minst met de sociale partners en andere stakeholders. Frank Vandenbroucke zal de krachtlijnen van het rapport toelichten