Hoewel de Centrale Overheden binnen België voorheen een aantal jaren achterstand had, ten opzichte van andere Europese buurlanden, waaronder Groot-Brittanië, Frankrijk, Spanje, inzake publiek-private samenwerkingsvormen, heeft het – al dan niet onder druk van de budgettaire omstandigheden op korte termijn een inhaalbeweging gemaakt. Die inhaalbeweging is gebeurd, binnen één van de meest turbulente periodes van het bancaire landschap. Aangezien, de meeste PPS-projecten in België uitgaan van een DBFM- methodologie, waarin de F-component (de financiering) een belangrijk onderdeel uitmaakt, heeft de hertekening van het financiële landschap en van de mogelijkheden tot risico-allocatie naar private marktpartijen ongetwijfeld een wezenlijke impact op de mogelijkheden, om tot PPS-herstructurering over te maken. Ook het verscherpt toezicht, dat Eurostat ongetwijfeld zal uitoefenen op de EU-lidstaten, impliceert reflexie over deze mogelijkheden. Tijd dus, om een balans op te maken. Het Belgisch Instituut van Openbare Financiën wil U daarom een namiddag programma aanbieden, waarin sprekers uit verschillende middens in België U deze impact schetsen, maar ook de wijze, waarop binnen een nieuwe context wellicht vruchtbare publiek-private samenwerking kan plaats vinden.

PROGRAMMA


Voorzitterschap: Meester Carlos DEWOLF


13.30 u Onthaal

13.45 u Inleiding: Meester Carlos Dewolf

13.50 u Behandeling van de PPS in de nationale rekeningen – nieuwe ontwikkelingen en nieuwe trends (Claude Modart, INR)
14.15 u Vragen/antwoorden

14.20 u Nieuwe trends en nieuwe opties met betrekking tot PPS binnen het Vlaamse Gemeenschap (Steven Van Garsse, hoofd PPS-kenniscel Vlaamse Gemeenschap)
14.45 u Vragen/antwoorden

14.50 u Nieuwe trends op het vlak van PPS in België waargenomen door de vzw “PPP Wallonie-Bruxelles” (Meester Kim Moric, voorzitter van de vzw “PPP Wallonie-Bruxelles”)
15.15 u Vragen/antwoorden

15.20 u De private partners in PPS-landschap : zijn die er nog, na de financieel-economische crisis (Franky Dewispelaere, BNP-Paribas Fortis, Managing director, Global Head of PPP-infrastructure Financing)
15.45 u Vragen/antwoorden

15.50 u Afsluitend debat , geleid door Meester Carlos Dewolf

Traditiegetrouw zullen de sprekers in hun persoonlijke naam spreken.