België kent zware mobiliteitsproblemen, waarvan de meeste zichtbare gevolgen de congestie van de wegeninfrastructuur, vooral tijdens de spitsuren, naar en rond de grote steden is. Het  grote aandeel van het autoverkeer in de verplaatsingen  zorgt voor milieuproblemen: de CO2-uitstoot van de  transportsector verhoogt terwijl deze daalt voor de industriesector.

De fiscaliteit is zowel een probleem als een instrument. Bij de “problemen” worden vaak verwezen naar de bedrijfswagens en de gunstige dieselaccijns . Wat de instrumenten betreft, worden verschillende vormen van in rekening brengen  van externe kosten of subsidies voor de duurzame mobiliteitsvormen gepromoot.
Deze middag geeft de gelegenheid om te discussiëren  over de diagnose en over de rol van belastingen als instrument, zowel in de huidige problemen als voor de mogelijke oplossingen.