Dit jaarlijks seminarie bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de budgettaire voor-uitzichten aan bod vanuit twee invalshoeken: de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau en de aanbevelingen opgesteld door de Hoge Raad van Financiën – afdeling Financieringsbehoeften. Dit HRF-advies vormt meestal de basis voor het stabiliteits-programma dat de Regering eind april voorlegt aan de Europese Commissie.

Het tweede deel van het seminarie belicht traditiegetrouw een specifiek thema. Dit jaar kozen we voor de evergreen van fiscale her-vormingen. We blikken terug op de fiscale her-vormingen van de laatste vijf jaar en denken na over de nog hangende issues.