Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) legt de programma’s en de bijhorende financiering vast die de EU instellingen als prioritair beschouwen voor de een bepaalde periode, in dit geval voor de jaren 2021-2027.

De afgelopen jaren zijn migratie en veiligheid, maar ook het digitale en innovatieve luik steeds belangrijkere thema’s geworden op EU niveau. De nood aan extra financiering voor deze nieuwe prioriteiten neemt toe.

Op hetzelfde moment is de vraag wat dient te gebeuren met de meer klassieke beleidsdomeinen zoals landbouw en cohesiebeleid. De lopende onderhandelingen spelen zich af in de onzekere context van Brexit en institutionele wissels op EU en lidstaat niveau. Vooral het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk, een netto-betaler aan de EU begroting, weegt op het proces gezien de budgettaire gevolgen dit heeft voor de overige 27 lidstaten.

De sprekers

Tom Schmetz en Dries Vriens zijn beide gedetacheerd vanuit FOD BOSA naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
Hun rol verdedigen ze binnen de Raad van de Europese Unie de Belgische belangen op het vlak van het Meerjarig Financieel Kader en de jaarlijkse EU begroting.