Colloquia

Tax shift, billijkheid en efficiŽntie

De tax shift is een van de belangrijkste hervormingen van de regering. Ze beantwoordt aan een lange lijst aanbevelingen, met name van de Europese Commissie, de OESO en het IMF die alle aan België voorgesteld hebben de structuur van zijn afhoudingen te wijzigen door de afhoudingen op werk te verminderen en die op andere basissen te verhogen. De Hoge Raad van Financiën had in haar rapport van augustus 2014 verschillende scenario's geformuleerd.

Terug naar een begrotingsevenwicht: tegen wanneer en hoe?

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. De indiening van dit stabiliteitsprogramma is echter niet het eindpunt van het maatschappelijk debat. Integendeel zelfs. De vraag hoe ze de geformuleerde doelstellingen zal bereiken, zal nog in grote mate onbeantwoord zijn . Het doel van dit BIOF-seminarie bestaat er dan ook in de belangrijkste aspecten die op het spel staan voor te stellen en te bespreken, zowel wat betreft de doelstelling, als wat betreft de middelen om de doelstelling te halen. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie lichten vier sprekers belangrijke aspecten van de inzet van dit debat toe: fiscaal beleid, gezondheidszorg, overheidsinvesteringen en de rol hiervan bij het opstrellen van begrotingsnormen.

Fiscal and economic implications of tax planning by multinational enterprises

Multinational enterprises do not pay their fair share of taxes: the claim is well known, documented by anecdotal evidence, claims from NGO’s but also by a large empirical economic literature. Early 2013, the OECD and the G20 launched an ambitious initiative: the “BEPS” (Base Erosion and Profit Shifting) project. The aim was to restore the principles of the international tax system, to ensure that tax will be paid where value is created and the economic activities take place.  The participating countries (OECD, G20 and a set of developing countries) developed an Action Plan with 15 items which received the approval of the G20 Finance Ministers in October of this year.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.