Colloquia

Omvang van en oplossingen voor de niet-opname van verminderingen van de sociale bijdragen

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën.

Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Uitdagingen voor het begrotingsbeleid

Het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën organiseert zijn jaarlijkse workshop rond het begrotingsbeleid. Zoals de voorbije jaren focussen we daarbij op de uitdagingen voor de nabije toekomst.

Optimal taxation of income from capital From economic theory to tax policy choices

Het openbaar debat over de belasting op kapitaal wordt gekenmerkt door strijdige standpunten. Sommigen zijn van mening dat er sprake is van een dubbele belasting die vermeden dient te worden. Anderen merken op dat elke vorm van inkomen op dezelfde manier belast moet worden, met inbegrip van inkomen uit kapitaal.

De fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting: wat is er gebeurd met de uitvoering van de zesde staatshervorming?

Met de zesde staatshervorming werd de fiscale autonomie van de gewesten in de personenbelasting aanzienlijk verhoogd. Er werden twee belangrijke wijzigingen ingevoerd met enerzijds de devolutie inzake een groot deel van de PB in de vorm van gewestelijke opcentiemen, en anderzijds de overdracht van verschillende fiscale uitgaven naar de gewesten, o.a. betreffende de eigen woning en de dienstencheques. De gewesten hebben snel gebruikgemaakt van die nieuwe autonomiemogelijkheden. Dit lunchdebat is een unieke gelegenheid om de balans op te maken van de recente ontwikkelingen en de vragen die ze oproepen.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.