Colloquia

Het Europees Meerjarig Financieel Kader post2020

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) legt de programma’s en de bijhorende financiering vast die de EU instellingen als prioritair beschouwen voor de een bepaalde periode, in dit geval voor de jaren 2021-2027.

Hoe risicovol is de hoge overheidsschuld in een context van lage rentevoeten

Is de hoge Belgische overheidsschuld, die fors is gestegen na de financiële en economische crisis, een reden tot bezorgdheid? Of moeten we ons hierover geen zorgen maken, gelet op de huidige lage rentevoeten?

Corporate taxation at the international level Is the model out of date ? Or to be restored ?

Corporate Taxation is high on the policy agenda in many countries. The debate started in 2013 with evidence on the low tax rate of large MNE’s that resulted in political pressure to tackle the issue. The OECD and the G20countries agreed in 2013 on an ambitious action plan against base erosion and profit shifting (BEPS) An agreement was reached in October 2015 and the implementation is monitored by OECD, in an “inclusive framework” that gathers more than 100 countries.
 

Begrotingsbeleid en fiscale hervormingen : stand van zaken en vooruitzichten

Dit jaarlijks seminarie bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de budgettaire voor-uitzichten aan bod vanuit twee invalshoeken: de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau en de aanbevelingen opgesteld door de Hoge Raad van Financiën – afdeling Financieringsbehoeften. Dit HRF-advies vormt meestal de basis voor het stabiliteits-programma dat de Regering eind april voorlegt aan de Europese Commissie.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.