Colloquia

Een tweesnijdend zwaard: de interactie tussen koopkrachtmaatregelen en loonindexering
Lunchdebat : De Belgische overheidsfinanciŽn na de recente crisissen

De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten.

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën. Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.